redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Kompaktowe warzenie

Krones AG Zakład Steinecker zaprezentował kompaktową warzelnię CombiCube B przeznaczoną dla małych i średnich browarów, produkujących rocznie do 150 tys. hl piwa. Browarom z produkcją do 250 tys. hl firma proponuje z kolei system filtracji piwa CombiCube F.

Premiera pierwszego CombiCube B odbyła się już w lipcu 2010 r., lecz podczas tegorocznych targów Brau w Norymberdze Steinecker zaprezentował nową technologię szerszemu gronu zainteresowanych.

„Postawiliśmy sobie następujące zadanie: przenieść wszystkie zalety technologiczne i plusy dużej warzelni Steinecker w obszar urządzeń o małej wydajności” – powiedział kierownik działu technicznego Steinecker Ulrich Walk.

Coś dla małych…

Inspiracją dla stworzenia CombiCube B były trudności, na które napotykały małe browary warzące różne gatunki piwa o różniących się wielkościach warek, często sezonowe. Na powierzchni ok. 135 m2 inżynierowie Steineckera pomieścili znormalizowane zbiorniki do przygotowania zacieru i gotowania brzeczki oraz kadź filtracyjną i kadź wirową marki Whirlpool. O najwyższą jakość brzeczki przy niskim parowaniu dba wysokoefektywny system gotowania dyszowego Stromboli.

„Przy jednym z projektów dla średniego browaru musiał być brany pod uwagę aspekt kosztowy – podkreślał Urlich Walk. – Standaryzacja i ramowa konstrukcja wyróżnia nas na korzyść, jeśli chodzi o koszty transportu, a instalacja i uruchomienie są możliwe do wykonania w bardzo krótkim czasie”. Dzieje się tak dzięki gotowemu systemowi rur i zabudowie na konstrukcji ramowej, pozwalającej na instalację na małej powierzchni. Precyzyjnie wzajemnie dopasowane rozmiary zbiorników zapewniają optymalne dostosowanie technologiczne kroków procesowych dla warek wielkości od 50 do 100 hl.

Pierwsza linia CombiCube B już działa – jedna z australijskich firm produkujących napoje wprowadziła na rynek jako asortyment poboczny piwo własnej produkcji, wykorzystując właśnie technologię kompaktową.

…i coś dla dużych

CombiCube B – stanowiący kombinację zbiorników i naczyń do produkcji piwa – przewidziany jest dla małych i średnich browarów, które planują modernizację swoich instalacji. Jego zalety docenią jednak także duże browary, które zamierzają wytwarzać swoje piwa sezonowe i specjalne w oddzielnym procesie warzenia, niezależnie od głównych gatunków swej produkcji. Warzelnia kompaktowa o wydajności do 6 warek dziennie może stanowić znakomite uzupełnienie dla dużych linii.

Zbiorniki warzelni kompaktowej opierają się technologicznie na rozwiązaniach znanych z dużych zbiorników w technologii Steineckera, takich jak: mieszalnik zbiornika zacieru, konstrukcja powierzchni grzewczych Stromboli, dysze Venturiego do gotowania brzeczki oraz noże spulchniające, dzięki którym uzyskuje się równomierną przenikalność masy młóta. Wielką zaletą systemu jest możliwość ograniczenia nadzoru do zaledwie jednego pracownika. Obsługę warzelni zapewnia system procesowy Botec, zastosowany jako nadrzędny system sterowania.

Kompaktowe warzenie

Klienci posiadający odpowiednią wiedzę techniczną mogą samodzielnie przeprowadzić instalację systemu. Do obsługi linii wystarczy krótki instruktaż zapewniany przez firmę Krones

Filtrowanie modułowe

Na targach Brau Beviale 2012 Krones zaprezentował system filtracji piwa CombiCube F. Wydajność filtracji wynosi tu od 25 do 108 hl na godzinę, co odpowiada wydajności warzelni CombiCube B. System przeznaczony jest dla średnich browarów z produkcją do 250 tys. hl.

W systemie filtracji CombiCube F zastosowano technologię horyzontalną Twin-Flow, umożliwiającą redukcję przepływu filtratu do 30% wydajności nominalnej. Filtracja podzielona jest na pięć oddzielnych modułów, możliwych do zestawiania. Pierwszy moduł to typowy filtr. Oprócz świec posiada funkcję zarabiania i dozowania ziemi okrzemkowej. Do dyspozycji są dwie różne średnice zbiornika filtracyjnego i trzy długości świec. W wypadku bogatego asortymentu piw lub konieczności wielokrotnego zmieniania tanku zaleca się instalację modułu buforowania ze zbiornikami przedpiwków i popiwków i/lub ze zbiornikiem buforowym niefiltratu.

Dla browarów produkujących piwo według procesu High Gravity (warzenie wysoko stężonej brzeczki) dedykowany jest moduł karbonizacji. Zastosowany jest on do korekty mocy podstawowej i końcowej karbonizacji. Czwarty moduł to CIP, składający się ze zbiornika dla ługu gorącego i dozowania koncentratu online. Ostatni jest moduł usuwania odpadów.

Dla poszczególnych modułów opracowane są dodatkowe opcje. Podstawowa oferta to filtracja uruchamiana ręcznie. W ofercie opcjonalnego wyposażenia znalazły się natomiast: sterowanie hardwarowe dla przełączania w obieg zamknięty, odsysanie kurzu w zbiorniku ziemi okrzemkowej, jednostki dozujące środki stabilizujące lub dodatki, pomiar zmętnienia, a także filtr cząstek stałych.

Klienci posiadający odpowiednią wiedzę techniczną mogą samodzielnie przeprowadzić instalację systemu. Do obsługi linii wystarczy krótki instruktaż zapewniany przez firmę Krones.

20% oszczędności

Właścicielom browarów, którzy szukają sposobów obniżenia kosztów, firma Krones proponuje jeszcze jedno rozwiązanie. System EquiTherm Krones pozwala ograniczyć wkład energii pierwotnej w proces warzenia o ponad 20%.

Z energetycznego punktu widzenia fragmentem procesu browarniczego wymagającym największego wkładu termicznej energii pierwotnej jest produkcja brzeczki. Oprócz znanego już zasilanego przez kondensator oparów systemu rekuperacji energii cieplnej pomiędzy podgrzewaniem brzeczki klarownej a gotowaniem brzeczki firma Krones wskazuje kolejne obszary rekuperacji, znacznie obniżające zapotrzebowanie browaru na energię. W tym celu wysokotemperaturowa energia cieplna odbierana jest z brzeczki tuż po jej gotowaniu. Jest ona następnie wykorzystywana np. w procesie zacierania lub w instalacji CIP, zmniejszając zużycie energii pierwotnej. Jest to możliwe, ponieważ wszystkie te procesy przebiegają w niższym zakresie temperaturowym niż podgrzewanie i gotowanie brzeczki.

Warunkiem powodzenia jest zastosowanie zbiornika zaciernego technologii ShakesBeer, który umożliwia zwiększenie transferu energii dzięki płaszczowi grzewczemu Dimple Jackets o wysokim współczynniku przenikania. Dzięki nowej koncepcji odzysku energii połączonej ze zoptymalizowanymi odbiornikami ciepła browar produkujący 200 tys. hl piwa rocznie może przykładowo zaoszczędzić ponad 250 tys. kWh energii rocznie.


aa