redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

System wysokiego składowania klasy WMS w Millano

Millano jest jednym z największych producentów wyrobów czekoladowych w Polsce. Wiodącą marką spółki jest Baron Excellent. Od początku istnienia zakładu znaczącą rolę odgrywał eksport, szczególnie na rynek wschodni. Aktualnie odbiorcami produktów oferowanych przez Millano są kontrahenci z całego świata.

W efekcie realizacji projektu wdrożenia systemu QAD Warehousing, wspierającego proces zarządzania magazynem wysokiego składowania, firma Millano była w stanie znacząco podnieść skuteczność zarządzania przestrzenią magazynową oraz zwiększyć efektywność pracy magazynierów, co pozwoliło na zdecydowaną poprawę jakości i szybkości kompletacji wysyłek. Za projekt wdrożenia oprogramowania odpowiedzialna była firma DSR.

Millano tworzą dwa zakłady – produkcyjny i spedycyjny – działające jako dwie oddzielne jednostki. W ramach jednego magazynu firma utrzymuje zapasy z dwóch zakładów. Wdrożenie systemu pozwoliło w jednym magazynie trzymać zapasy należące do różnych jednostek organizacyjnych.

„Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania kierownictwo Millano posiada obecnie precyzyjną informację na temat bieżącej zajętości magazynu, strategii lokacji zapasów czy miejsc składowania. Może na bieżąco monitorować proces logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa” – mówi Paweł Bacik, IT Manager w Millano.

O DSRFirma DSR sp. z o.o. (Dynamika Synergia Rezultat) powstała w roku 2005. Jest dostawcą rozwiązań informatycznych wspierających organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarze produkcji i logistyki. DSR proponuje firmom produkcyjnym szeroki zakres usług: od konsultingu biznesowego, poprzez wdrożenia ERP, aż do sterowania operacyjnego wspieranego przez: APS, Automatyczną Identyfikację – kody kreskowe i systemy MES. Klienci DSR to zarówno duże korporacje, jak i firmy lokalne. Wyróżnikiem DSR jest konsekwentna identyfikacja procesów klienta, w których inwestycja w IT przyniesie najlepsze efekty (ROI).

Płynne procesy magazynowe
Proces obsługi magazynu koncentruje się na realizacji zamówień od klientów. Celem projektu było stworzenie systemu ukierunkowanego na sprawne zarządzaniem realizacją zamówień. Osiągnięcie założeń było możliwe dzięki odpowiedniemu zarządzaniu przestrzenią magazynową, pracą magazynierów oraz organizacji procesu rezerwacji zapasów pod zlecenia, zintegrowanej z systemem WMS.

Fundamentalne rozwiązanie organizacyjne polegało na podziale magazynu na obszary funkcjonalne – strefę pełnych palet, kompletacji oraz strefy wysyłek i dostaw zapasów. System WMS pozwala na sprawną organizację pracy każdego z wymienionych obszarów. Magazyn został wyposażony w sieć radiową i terminale mobilne zintegrowane z wprowadzonym systemem.

 

W projekcie zastosowano mechanizm tzw. wave planning, który umożliwia grupowanie zleceń magazynowych w celu lepszej wizualizacji i kontroli podczas wykonywania zleceń. Tworzy się tzw. paczki pracy dla magazynu, które są stopniowo uwalniane. W momencie nadejścia zamówienia od klientów pracownicy działu logistyki planują proces wysyłki, sprawdziwszy dostępność i zapas w magazynie. Jeśli jest wystarczający, tworzą paczkę pracy (wave planning), czyli konkretne zlecenie zakupu. Trafia ono do realizacji w magazynie, gdzie jest przydzielane do wykonania. System przydziela pracę pracownikom magazynu. Jeżeli towar ma być wysłany na paletach, zamówienie jest kierowane ze strefy pełnych palet do strefy wysyłki. W wypadku gdy klient oczekuje dostawy w kartonach, system kieruje pracownika do strefy kompletacji. Po przygotowaniu zamówienia kartony są kierowane do strefy wysyłki, gdzie przygotowuje się dokumenty wydania towaru oraz dokumenty transportowe.

System wysokiego składowania klasy WMS w Millano

W zgodzie z normami branżowymi i potrzebami biznesu
Dzięki wprowadzeniu systemu nastąpiła pełna automatyzacja pracy magazynu. Kierownictwo zyskuje przejrzystą informację o lokalizacji towaru i konkretnej partii. Magazyn jest zorganizowany według modelu First In, First Out (FIFO), czyli jako pierwsze wydawane są towary zgodnie z terminem przydatności do spożycia. Jeżeli klient życzy sobie produkt świeższy niż określona przez system data, wówczas przydzielany jest mu towar spełniający jego warunki.

„Kierownictwo firmy może śledzić stan realizacji wysyłki do klienta, sprawdzając, w jakiej strefie znajduje się towar i kiedy zostanie wysłany samochód z zamówieniem. W wypadku równoległego prowadzenia kilkunastu zleceń kierownictwo firmy na jednym ekranie może monitorować pracę pracowników i kontrolować cały proces” – dodaje Arkadiusz Dankowski, konsultant firmy DSR odpowiedzialnej za projekt wdrożenia systemu QAD Warehousing.

Millano to dynamicznie rozwijająca się firma, która od lat wymaga najwyższych standardów w zakresie stosowanych rozwiązań informatycznych

System ściśle współpracuje z działem jakości i w wypadku zablokowania określonej partii automatycznie eliminuje możliwość wysyłki towaru. W ten sposób producent ma pewność, że na rynek nigdy nie trafi wadliwa partia towaru.

„Dzięki systemowi QAD Warehousing Millano zyskało dużo większą kontrolę nad magazynem. Kierownictwo firmy podjęło też decyzję o wydelegowaniu obsługi magazynu do firmy Solid Logistics. Wprowadzenie systemu WMS pozwoliło na realizację tego zamierzenia. Bez tego systemu działanie firmy w modelu outsourcingu nie byłoby możliwe” – dodaje Paweł Bacik.

Firma Solid Logistics to operator logistyczny o zasięgu ogólnoświatowym, posiadający biura w Polsce, w Niemczech, w Chinach i na Tajwanie. Dysponuje nowoczesnymi centrami logistycznymi w Gdańsku, w Poznaniu i w Warszawie. Zakres działalności firmy obejmuje kompleksowe usługi logistyczne, m.in.: transport morski, lotniczy, drogowy, dystrybucję krajową, usługi magazynowe oraz doradztwo w zakresie usług logistycznych.

„Millano powierzyło nam opiekę nad magazynem obsługującym dwa zakłady: produkcyjny i spedycyjny. Jako jeden z partnerów outsourcingowych Millano odpowiadamy za skuteczną realizację gospodarki magazynowej. Efektywność oraz doświadczenie pracowników Solid Logistics podczas wdrożenia systemu WMS pozwoliły na skuteczną racjonalizację gospodarki magazynowej, co w konsekwencji przełożyło się na obniżenie kosztów, eliminację błędów i przyśpieszenie procesu obsługi przez magazynierów. Branżowe doświadczenie konsultantów DSR okazało się w wypadku tego projektu nieocenione” – mówi Jarosław Dłużak, dyrektor ds. logistyki w Solid Logistics, która odpowiada za obsługę magazynów Millano.

System zapewnia zarządowi firmy pełny wgląd w działalność partnera zewnętrznego dzięki zastosowaniu różnorodnych metryk systemowych. Dysponując informacją o ilości transferów magazynowych, firma ma dokładną informację o skali rozliczeń. Kierownictwo firm korzysta również z możliwości QAD Reporting Framework, wygodnego systemu raportowania pozwalającego na tworzenie analiz wizualnych.

Lista uzyskanych korzyści:● Obsługa magazynu w modelu outsourcingu. Pełna kontrola pracy firmy zewnętrznej.
● Pełna kontrola i przejrzystość procesów magazynowych.
● Przyśpieszenie operacji magazynowych dzięki automatyzacji pracy.
● Zwiększenie efektywności pracy magazynierów.
● Eliminacja błędów w magazynie.
● Zapewnienie płynnej współpracy z działem jakości.
● Możliwość śledzenia stanu realizacji zleceń.
● Wygodne i przejrzyste raportowanie.
● Obsługa w jednym magazynie dwóch jednostek organizacyjnych.

Przyszłość
Plany spółki przewidują rozszerzenie systemu o obsługę wewnętrznych procesów logistycznych, czyli automatyzację procesu przesunięcia zapasów wewnątrz firmy. Obejmie on obszar zamówień materiałów na produkcji.

„Millano to dynamicznie rozwijająca się firma, która od lat wymaga najwyższych standardów w zakresie stosowanych rozwiązań informatycznych. W ostatnim projekcie implementacji systemu do zarządzania magazynem wysokiego składowania wspólnym wyzwaniem było połączenie wymagań branży spożywczej, specyfiki procesów biznesowych Millano z efektywnym rozwiązaniem klasy WMS. Zrealizowany projekt został przez klienta pozytywnie oceniony. Obecnie rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu optymalizacji obszaru produkcji wraz z wdrożeniem zaawansowanego systemu harmonogramowania APS Preactor” – mówi Kinga Frączyk, Account Manager w firmie DSR, odpowiedzialna za sektor spożywczy.


aa