Head of Consumer Division, ITBC Communication

Polski konsument czuje się niedoinformowany

Rodzina jest najcenniejszym źródłem wiedzy o produktach spożywczych, młodzież nie jest zainteresowana wiedzą na temat produktów spożywczych, potrzeby osób starszych w tym zakresie są pomijane, kampanie edukacyjne uznaje się za ciekawsze i bardziej wiarygodne niż reklamowe, a informacje o produktach regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych są najbardziej pożądane. To tylko niektóre wnioski z badania przeprowadzonego na zlecenie ITBC Communication przez agencję badawczą Inquiry we współpracy z VFP Communications.
Głodni wiedzy

Badanie „Konsument w gąszczu informacji, czyli jak powinna komunikować się z nim branża spożywcza” wykazało, że aż 89% respondentów interesuje się produktami spożywczymi i zwraca uwagę na informacje na ich temat. Jednocześnie niemal 1/3 badanych uważa, że dostęp do informacji jest utrudniony, choć uznaje go za istotny 82% ankietowanych.

Z raportu wynika, że najczęściej stosowane środki komunikacji, w tym kampanie reklamowe czy social media, nie są w stanie spełnić oczekiwań polskich konsumentów. Jakie więc narzędzia mogą zaspokoić ich potrzebę wiedzy?

Jednak rodzina

Choć Polacy najczęściej korzystają z bezpłatnych narzędzi informacji takich jak etykiety na opakowaniach czy gazetki sklepów (60% badanych), to najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy – dla 80% respondentów – pozostają rodzina oraz znajomi. Konsumenci chętnie oglądają też telewizyjne programy kulinarne oraz czytają czasopisma poświęcone gotowaniu. Mimo popularności internetu i mediów społecznościowych w niewielkim stopniu korzystamy z takich źródeł informacji o produktach spożywczych jak strony internetowe producentów, fan page, blogi czy portale społecznościowe. Wyjątkiem są tematyczne strony internetowe – często odwiedzane i uznawane za wiarygodne.

Kampanie edukacyjne – tak

Respondenci dużo lepiej oceniają kampanie edukacyjne niż reklamowe – uważają je za znacznie ciekawsze niż reklamę (75% w stosunku do 45%) i bardziej wiarygodne (69% w odniesieniu do 34%).

Konsumenci szukają informacji, która może stanowić dla nich ważne kryterium wyboru danego produktu i wpływać na jego postrzeganie

Angażując się w akcje producentów lub organizacji spożywczych, ankietowani najczęściej wybierają udział w konkursach internetowych. Na taką formę aktywności decydują się głównie osoby do 39. roku życia. Drugą najczęstszą formą aktywności jest korzystanie z branżowych newsletterów – które regularnie i bez wysiłku konsumenta dostarczają mu bieżących informacji.

Jakie informacje są istotne?

Tylko co trzeci Polak twierdzi, że obecnie prezentowane na etykietach informacje o produktach spożywczych są wystarczające, przy czym badanie potwierdziło zainteresowanie konsumentów takimi popularnymi informacjami jak skład, kraj, z którego pochodzi dany produkt spożywczy, a także wartość odżywcza i energetyczna produktów.

Konsumenci oczekują jednak czegoś więcej i szukają informacji, która może stanowić dla nich ważne kryterium wyboru danego produktu i wpływać na jego postrzeganie. Dla wielu respondentów bardzo ważne jest, czy dany produkt mogą spożywać osoby cierpiące na różnego rodzaju choroby.

Sposób przyrządzania i podawania danego produktu oraz przepisy to kolejna informacja, jaka przydałaby się wielu badanym. Warto zaznaczyć, że na decyzje zakupowe konsumentów w dużej mierze mogą wpływać także informacje o certyfikatach jakości i znakach ekologicznych oraz sposobie produkcji.

pr-wykres1_MS_01

Kobiety szczególnie poszukujące

Nie jest zaskoczeniem, iż to kobiety są grupą najaktywniej poszukującą wiedzy na temat produktów spożywczych. Odsetek pań, dla których dostęp do takich informacji jest bardzo istotny, jest dwukrotnie wyższy niż w wypadku mężczyzn. To kobiety najbardziej doceniają kampanie edukacyjne, a poszukując wartościowych produktów, wybierają te z certyfikatami jakości oraz odwołują się do porad i opinii ekspertów.

Trzeba zauważyć, że na wartość energetyczną produktów spożywczych zwraca uwagę zdecydowana większość kobiet, bo aż 82% badanych. Dla mężczyzn informacja o kaloriach jest mniej ważna – za istotną uznaje ją 64% mężczyzn.

Grupą najmniej zainteresowaną pogłębianiem wiedzy na temat żywności są ludzie młodzi – dostęp do niej jest bardzo istotny jedynie dla 17% tych osób. Z drugiej strony to właśnie najmłodsi respondenci mają najmniejszy problem z dotarciem do informacji o produktach spożywczych (niemal połowa uznaje dostęp do informacji za łatwy).

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w wypadku osób starszych. Blisko 40% z nich jest zdania, iż trudno znaleźć informacje na temat produktów spożywczych, natomiast dostęp do nich jest bardzo istotny dla prawie 1/3 badanych w wieku powyżej 55. roku życia.

Dwie z trzech badanych osób uznały, że za mało informuje się o produktach regionalnych

Produkty nieznane

Wyniki raportu pokazują, że polscy konsumenci wciąż odczuwają niedosyt informacji na temat niektórych grup produktów. Aż dwie z trzech badanych osób uznały, że za mało informuje się o produktach regionalnych. Połowa respondentów wskazała ponadto produkty polskie, tradycyjne lub ekologiczne. Podobnie w opinii co drugiego ankietowanego brakuje informacji o warzywach i owocach oraz rybach. Dla niektórych tajemnicą pozostaje też mięso wołowe.

pr-wykres2_MS_01

Pełny raport „Konsument w gąszczu informacji, czyli jak powinna komunikować się z nim branża spożywcza” jest dostępny na stronie internetowej <www.itbc.pl/raport.htm>.

O raporcie

Raport „Konsument w gąszczu informacji…” obejmuje wyniki badania zrealizowanego przez agencję badawczą INQUIRY na zlecenie ITBC Communication. Oficjalnym partnerem i patronem medialnym projektu jest VFP Communications, wydawca takich tytułów jak: „Media&Marketing Polska”, „Handel”, „Food Service”.

Celem badania była analiza postrzegania przez polskich konsumentów sposobów komunikacji producentów z branży spożywczej oraz potrzeb informacyjnych konsumentów. Sondaż pozwolił ocenić również efektywność kanałów i narzędzi komunikacyjnych dla tego sektora. Wyniki badania mają pomóc producentom żywności w doborze źródeł informacji oraz w sposobie przygotowywania przekazów informacyjnych.

Badanie zostało zrealizowane w czerwcu 2013 r. metodą sondażu internetowego na próbie N=600 Polaków powyżej 18 roku życia. Dane pochodzące z sondażu przedstawione są w postaci ważonej do struktury populacji Polaków od 18. roku życia. Struktura próby przedstawiona jest według faktycznie zrealizowanych ankiet, natomiast wszystkie wyniki badania podane są po zważeniu danych, dzięki czemu są one reprezentatywne dla ogółu mieszkańców Polski.


aa