Na co zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania informatycznego w branży spożywczej?

Raport_JPGBranża spożywcza obwarowana jest rygorystycznymi normami sanitarnymi oraz unijnymi, takimi jak HACCP, GMP czy GHP. Ponadto produkcja bezpiecznej żywności wiąże się z koniecznością odtworzenia źródeł jej pochodzenia oraz kontrolą jakości. Rynek oferuje szereg specjalistycznych narzędzi informatycznych, które w sposób zautomatyzowany wspierają kluczowe obszary biznesowe. Na co więc zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania informatycznego w przedsiębiorstwie branży spożywczej?

Odpowiedź na te i inne pytania przedsiębiorcy znajdą w Raporcie Analitycznym BPC, opublikowanym przez firmę konsultingową Business Penetration & Consulting (BPC Group) , który opisuje potrzeby informatyczne przedsiębiorstw branży spożywczej.

W raporcie zostały umieszczone wypowiedzi ekspertów oraz przedsiębiorców, którzy opisują wymagane funkcjonalności w systemach w branży spożywczej. Wskazują oni na konieczność odtwarzania całego procesu technologicznego z uwagi na obwarowania prawne i sanitarne. Z tego powodu poszukują rozwiązań, które wesprą system HACCP. Dokumentacja pochodząca z punktów krytycznych (tzw. CCP) musi wskazywać na sposób obróbki produktu dostarczanego do klienta i cały proces produkcji. Każdy CCP obwarowany jest rygorystycznymi wymogami oraz określone są dla niego granice tolerancji i częstotliwości pobierania danych. Wskazywana jest również istotna rola systemów magazynowych (klasy WMS), które w sposób zautomatyzowany pozwalają zarządzać towarami z określonym terminem ważności.

Andrzej Nowak, wspólnik firmy Belin uważa, że system wspierający produkcję powinien być elastyczny – dostosowywać proces produkcji do stale zmieniających się potrzeb klientów. Managerowie w rozmowach z konsultantami BPC podkreślali, jak cenną funkcjonalnością jest możliwość zarządzania wszelkimi ustaleniami umownymi z kontrahentami. To według nich realizowany jest system dostaw z uwzględnieniem szczególnych instrukcji.

„W 2013 roku przeanalizowaliśmy strukturę informatyczną ponad 300 przedsiębiorstw produkujących żywność – mówi Wojciech Ziaja, Dyrektor ds. Sprzedaży Synergy Poland (BPC Group). Wyłoniliśmy ok 150 firm, które planują inwestycje w IT. W porównaniu z innymi branżami na pewno zaskakuje fakt, ze 90% firm wykorzystuje już system klasy ERP w co najmniej 3 obszarach merytorycznych, a blisko 80 przedsiębiorstw planuje inwestycje w jego zakup.

Katarzyna Lindner, Manager Marketing Business Penetration & Consulting (BPC Group) tłumaczy statystyki tym, iż działaniami edukacyjnymi i doradczymi były objęte przede wszystkim przedsiębiorstwa sektora MSP i korporacyjnego (czyli o zatrudnieniu powyżej 150 pracowników). „Firmy te w ostatnich latach zdążyły się częściowo zinformatyzować. Czasami infrastruktura ich jest bardziej jednolita i zintegrowana, dotyczy to przede wszystkim dużych przedsiębiorstw korporacyjnych. Z kolei firmy sektora MSP są na etapie porządkowania swojego zaplecza informatycznego. Zwracają się do BPC z zapytaniem, czy i które systemy należy wymienić, w których obszarach biznesowych wprowadzić nowe rozwiązania”.

Raport Analityczny BPC dedykowany przedsiębiorstwom branży spożywczej zawiera szeroki zakres wymaganych przez nie funkcjonalności w obszarze zarządzania i produkcji w formie praktycznego przewodnika. Zostały w nim opisane potrzeby informatyczne przedsiębiorstw, które planowały wprowadzić lub zmodernizować zaawansowane rozwiązania informatyczne w okresie I kw. 2014/IV kw. 2015 r. Publikacja zawiera również wypowiedzi ekspertów oraz porady przedsiębiorców na temat systemów informatycznych w branży spożywczej.

Wykres

Przedsiębiorstwa reprezentowały różne sektory przemysłu spożywczego. Dominujące wertykale to:

• 33 % Przetwórstwo mięsne;
• 12 % Przetwórstwo mleczne;
• 11 % Przetwórstwo słodyczy i przekąsek;
• 10 % Przetwórstwo warzyw i owoców.

Wykres. Struktura badanej grupy przedsiębiorstw sektora spożywczego ze względu na zatrudnienie

Największą grupę przedsiębiorstw objętych indywidualnym doradztwem stanowiły firmy przetwórstwa mięsnego i mlecznego. Ponad 50 % z nich planuje kompleksowe inwestycje w zakresie usprawnienia infrastruktury IT i rozważa wprowadzenie zintegrowanego systemu klasy ERP w przeciągu najbliższych dwóch lat. Wskazano również na systemy informatyczne klasy ERP, które znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego i mleczarskiego.

W II części raportu zatytułowanej „Katalog analizowanych rozwiązań” zostały przedstawione te rozwiązania IT, które znalazły zastosowanie w praktyce. Są to m.in. specjalistyczne rozwiązania klasy ERP oraz MES, które zostały funkcjonalnie dostosowane do wdrożeń w przedsiębiorstwach sektora spożywczego. Ponadto wskazano na specjalistyczne rozwiązania ERP, które są dedykowane wertykałom przetwórstwa mięsnego i mleczarskiego. Opisano również aplikacje stosowane w obszarze zarządzania produkcją, gospodarki magazynowej. Część katalogową uzupełniają informacje o rozwiązaniach, jak i o ich dostawcach, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów branżowych. Na życzenie przedsiębiorców w katalogu zamieszczone zostały również wypowiedzi przykłady wdrożeń (case study) oraz wypowiedzi dostawców rozwiązań na tematy związane z informatyzacją produkcji.


aa