Sektor przetwórstwa w liczbach

Jak wynika z raportu „W polskiej spiżarni. Analiza rynku przetwórstwa owoców i warzyw w Polsce z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw”, ten sektor polskiej gospodarki wciąż się rozwija i zwiększa swój udział. Świadczą o tym m.in. 3,6-procentowy wzrost łącznej produkcji oraz utrzymujący się na poziomie 40 proc. eksport do Unii Europejskiej, w szczególności do krajów Europy Zachodniej – Niemiec, Holandii czy Wielkiej Brytanii. Raport został przygotowany przez agencję badawczą Inquiry.

Sektor przetwórstwa owoców i warzyw w liczbach i procentach:

Produkcja:

– Sektor przetwórstwa owoców i warzyw to ważna gałąź polskiego przemysłu spożywczego – ma ok. 8,5-proc. udział w całej produkcji sprzedanej

– W zeszłym roku łączna produkcja przetworów z owoców i warzyw wyniosła 3,8 mln ton wobec 3,6 mln w roku 2013, co stanowi wzrost o 3,6 proc.

Struktura:

– W strukturze produkcji dominują soki pitne, nektary i napoje, stanowiące ok. 40 proc. wolumenu całego segmentu. Ich produkcja w 2013 roku wyniosła prawie 1,5 mln ton. Około 1/3 kategorii to mrożonki owocowe i warzywne, a 17 proc. to pozostałe przetwory owocowe, takie jak dżemy, marmolady czy koncentraty. Przetwory warzywne, czyli konserwy i marynaty w puszkach i słoikach, a także sosy na bazie warzyw stanowią 14 proc. produkcji sektora w ujęciu ilościowym

– W 2013 r. w strukturze produkcji przetworów warzywnych dominowały mrożonki, które składają się na 56 proc. całkowitej produkcji. Dalsze 13 proc. wolumenu stanowią konserwy, 11 proc. marynaty, natomiast ketchup i sosy pomidorowe to 10 proc. podaży

– Podobnie przedstawia się sytuacja w strukturze przetworów owocowych – największą część całkowitej produkcji, tj. 41 proc. stanowią mrożonki, a kolejną pozycję (34 proc.) zajmują soki zagęszczone

struktura produkcji

Eksport:

– W 2014 r. polskie gospodarstwa rolne zebrały łącznie około 9,5 mln ton owoców i warzyw, z czego 56 proc. stanowiły warzywa. Z całego wolumenu zbiorów około 30 proc. owoców i 10 proc. warzyw przeznaczone zostaje na eksport

zbiory warzyw

– Największym odbiorcą polskich przetworów z owoców i warzyw są kraje Unii Europejskiej, a wśród nich aż 1/3 wyrobów trafia na rynek niemiecki. Ważnymi importerami są też Wielka Brytania i Holandia

export

Polska a UE:

– Na tle całej Unii Europejskiej Polska jest znaczącym producentem owoców i warzyw, jej udział w unijnej produkcji wynosi 9,1 proc. dla warzyw i 10,7 proc. dla owoców. Łączna produkcja owoców i warzyw w Unii Europejskiej nieznacznie przekroczyła w 2014 roku poziom 100 mln ton, w tym 61 mln ton warzyw i 39 mln ton owoców.

– Największym producentem przetworów z owoców i warzyw w Unii Europejskiej są Niemcy z udziałem 15 proc., a następnie – za sprawą przetworów pomidorowych – Włochy z 14 proc. udziałem w rynku i Hiszpania (12 proc.). Do Polski należy ok. 6 proc. rynku w ujęciu ilościowym

produkcja przetworów

O raporcieRaport „W polskiej spiżarni. Analiza rynku przetwórstwa owoców i warzyw w Polsce z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw” przygotowany przez agencję badawczą Inquiry, przedstawia szczegółowy obraz obecnej sytuacji na rynku przetwórstwa owoców i warzyw w Polsce. Obejmuje on m.in. dane makroekonomiczne, takie jak produkcja, eksport i import oraz ich dynamika w różnych segmentach rynku.

Raport zawiera również ranking największych firm produkcyjnych z branży. Całość wzbogacona została o szczegółowe profile kilku spółek przetwórczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), którym został poświęcony osobny rozdział w celu omówienia potencjału mniejszych podmiotów na polskim rynku.

Raport został opracowany we współpracy i przy wsparciu redakcji portalu rynekspozywczy.pl


aa