Partner działu:

Ekologiczna żywność znajduje coraz więcej nabywców. Rynek ten rośnie w tempie 20 proc. rocznie

Mówi: Sylwester Strużyna

Funkcja: prezes zarządu

Firma: Bio Planet

Źródło: Newseria Biznes


aa