redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

95% wędzonek spełnia nowe normy

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku poinformował, że na Pomorzu 95% wędzonych produktów spełnia restrykcyjne wymagania dotyczące zawartości szkodliwych substancji, które będą obowiązywały od 1 września br.

Od 1 września 2014 r. najwyższy dopuszczalny poziom benzo(a)pirenu w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych wynosić ma 2 mikrogramy na kilogram.

W laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na zlecenie Inspektoratu Weterynarii przebadano 5 próbek ryb wędzonych oraz 12 próbek produktów mięsnych wędzonych; w żadnej z badanych próbek nie stwierdzono obecności WWA w stężeniach powyżej aktualnie obowiązujących wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów.
Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie w 2012 r. wykonało 29 badań w kierunku WWA, z czego w jednym przypadku stwierdzono przekroczenie obowiązujących limitów; w 2013 r. przeprowadzono 235 oznaczeń, w tym 124 urzędowych i 111 właścicielskich, z czego przekroczenia stwierdzono w 8 przypadkach (dot. badań urzędowych).

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku.


aa