redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

ANR zasiliła budżet państwa

Łącznie suma wpłat Agencji do kasy państwa za rok 2013 wyniosła 1982,9 mln zł.

W piątek 27 czerwca br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do budżetu państwa 455,1 mln zł. Jest to wpłata z tytułu rozliczenia rocznego zobowiązania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wobec budżetu za 2013 rok.

Łącznie suma wpłat Agencji do kasy państwa za rok 2013 wyniosła 1982,9 mln zł, w tym 1832,7 mln zł do budżetu i 150,2 mln zł na Fundusz Rekompensacyjny.

W roku bieżącym Agencja również na bieżąco realizuje plan finansowy. ANR wpłaciła już do kasy państwa łącznie 631,6 mln zł, z tego 581,4 mln zł do budżetu państwa i 50,2 mln zł na Fundusz Rekompensacyjny.

Łączna kwota wpłat Agencji do budżetu państwa w okresie od 2005 r. do końca czerwca 2014 r. wyniosła 11 529,9 mln zł. Natomiast kwota wpłat na rzecz Funduszu Rekompensacyjnego, z którego wypłacane są rekompensaty dla Zabużan, w okresie od 2006 r. do końca czerwca br. wyniosła 3109,5 mln zł

Od 2005 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała już do państwowej kasy łącznie 14 639,4 mln zł.

Źródło: ANR.


aa