redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

ARiMR ostrzega młodych rolników

Uaktywnili się fałszywi doradcy oferujący pomoc w ubieganiu się o premię z PROW 2007–2013.

Jak wiadomo ARiMR prowadzi od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Jest to bardzo atrakcyjny rodzaj wsparcia, bowiem jeden beneficjent może otrzymać 100 tys. złotych premii na rozpoczęcie samodzielnej działalności rolniczej.

ARiMR przypomina, że jedyną oficjalną jej stroną internetową, z której można uzyskać informacje o udzielanej pomocy, o toczących się naborach czy o tym, komu wsparcie zostało przyznane – jest strona internetowa pod adresem www.arimr.gov.pl. Korzystanie z pomocy innych portali internetowych czy osób podszywających się pod Agencję może dużo kosztować, a oferowana pomoc może okazać się tylko fikcją. ARiMR przestrzega więc przed ryzykownym sięganiem po nieautoryzowaną pomoc w wypełnianiu wniosków o wsparcie i jest zmuszona też poinformować, że każdy, kto tak robi, czyni to na własną odpowiedzialność, albowiem Agencja nie może odpowiadać za skutki takich decyzji.

Źródło: ARiMR.


aa