redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Ceny cukru w dół

Zbyt duża podaż na polskim rynku.

„Duża podaż cukru na rynku krajowym skutkuje spadkiem cen. W lutym br. średnia cena zbytu cukru w workach 50 kg wyniosła 2,44 zł/kg i była o 4% niższa niż w styczniu oraz o 25% niższa niż przed rokiem. Cena zbytu cukru w opakowaniach jednokilogramowych wyniosła 2,33 zł/kg i była o 1,3% niższa niż przed miesiącem oraz o 30% niższa niż w lutym 2013 r.”, informuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej w comiesięcznym raporcie.

W niektórych sieciach handlowych kilogramowe opakowanie można już kupić poniżej 2 zł. Niższe ceny cukru są korzystne dla gospodarstw domowych i firm spożywczych, ale powodują spadek zysków przemysłu cukrowniczego.

Ekspert IERiGŻ Piotr Szajner ocenia, że w sezonie 2014/2015 produkcja cukru w Polsce może wynieść nawet 1,8 mln ton. Duży spadek cen zbytu przy stabilnych cenach skupu surowca będzie miał negatywny wpływ na wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego, który w latach 2009–2013 osiągał rekordowe zyski.

Źródło: PAP; biznes.onet.pl.


aa