redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Ceny żywności będą rosły wolniej

W bieżącym roku wzrost cen żywności ma być mniejszy niż w roku ubiegłym, przekonuje Raport Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej.

„W lutym i marcu po styczniowym przyspieszeniu ceny żywności spadły. Zapowiada to mniejszą niż w roku ubiegłym dynamikę cen detalicznych żywności. Słabą dynamikę tych cen mogą także warunkować prawdopodobne trudności z eksportem żywności do krajów WNP, a zwłaszcza do Rosji, będące konsekwencją kryzysu ukraińsko-rosyjskiego” – taka teza została wysunięta w raporcie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej. Ponadto dynamika wzrostu detalicznych cen żywności w 2014 r. będzie niższa niż w 2013 r. Według Instytutu zapasy zbóż na koniec sezonu 2013/2014 obniżą się do 1,2 mln ton.

Oprócz tego „Jeżeli sprawdzą się prognozy zbiorów, w sezonie 2014/15 relacje popytu i podaży rynku zbóż ponownie się pogorszą. Zasoby krajowe zmaleją o blisko 5%, podaż całkowita o blisko 4%, a zużycie może nieznacznie wzrosnąć. Dlatego na koniec sezonu 2014/15 przewiduje się dalsze zmniejszenie zapasów do 1,2 mln ton”, stwierdza raport.

Źródło: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej.


aa