redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Cztery nowe przypadki ASF w Polsce

U czterech padłych dzików potwierdzono chorobę afrykańskiego pomoru świń.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 29 maja 2014 r. w godzinach wieczornych otrzymał wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wystąpienie trzeciego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika, natomiast w dniu 30 maja 2014 r. otrzymał wyniki badań potwierdzające wystąpienie czwartego przypadku ASF u dzika w Polsce.
Oba przypadki ASF stwierdzono u dzików, których zwłoki znaleziono w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, w powiecie sokólskim, woj. podlaskie, na obszarze tego samego powiatu, w którym zlokalizowane były poprzednie dwa przypadki ASF u dzików potwierdzone w dniach 17 i 18 lutego br.

Biorąc pod uwagę miejsce znalezienia padłych zwierząt (strefa przygraniczna), prawdopodobną przyczyną wystąpienia przypadków ASF u dzików w Polsce jest ich transgraniczne przemieszczanie się.

Źródło: wetgiw.gov.pl.


aa