redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Czy miód nadal jest zdrowy?

Organizacja Greenpeace poinformowała, że ponad dwie trzecie pyłku przynoszonego do ula przez pszczoły robotnice w Europie jest zanieczyszczone mieszanką pestycydów.

W raporcie „Trudny los pszczół: analiza pozostałości pestycydów w pierzdze pszczelej i pyłku odłowionym od pszczoły miodnej (Apis mellifera) w 12 krajach europejskich” eksperci przedstawili wnioski z badania 25 próbek pierzgi, pobranych w siedmiu krajach Europy w sezonie pasiecznym 2012, i 107 próbek pyłku pochodzącego z 12 krajów Europy, m.in. Polski (z sezonu pasiecznego 2013).

W próbkach odłowionego pyłku znaleziono pozostałości przynajmniej jednego spośród 53 pestycydów (w tym 22 insektycydów/akarycydów, 29 fungicydów i 2 herbicydów), natomiast w próbkach pierzgi stwierdzono pozostałości przynajmniej jednego spośród 17 pestycydów (w tym 9 insektycydów/akarycydów i 8 fungicydów). Wyniki wskazują na powszechne stosowanie insektycydów: chloropyrifosu (w 18 próbkach) i tiakloprydu (w 14 próbkach) oraz fungicydu boskalidu (w 14 próbkach), które były najczęściej wykrywanymi pozostałościami w próbkach odłowionego pyłku. Wyniki wykazały także dużą różnorodność produktów ochrony roślin, zwłaszcza fungicydów, obecnych w odłowionym pyłku.

Pyłek, obok nektaru, stanowi główne źródło pożywienia pszczół. Pierzga po fermentacji jest wykorzystywana jako źródło białka dla całego roju, w tym dla czerwi, czyli larw pszczół. Według informacji podawanych przez Greenpeace w USA ginie co roku średnio 1/3 pszczół, w Europie średnio 20%, przy czym istnieją rejony, w których straty sięgają ponad 50%. W Chinach są miejsca, w których pszczół nie ma już wcale.

Oprócz produkcji miodu najważniejszym zadaniem, jakie wykonują pszczoły, jest zapylanie roślin – np. w Europie uprawy ponad 4 tys. odmian warzyw zależą od zapylania przez pszczoły i inne owady.

Źródło: Greenpeace; PAP.


aa