redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Dodatkowe pieniądze na kredyty dla ofiar klęsk żywiołowych

ARiMR zwiększa tegoroczny limit środków na akcję dotyczącą udzielania kredytów klęskowych.

Łącznie na 2014 r. ARiMR przekazała bankom z nią współpracującym 1,5 mld zł na prowadzenie akcji kredytowej na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (linie kredytowe nKL01, nKL02), co oznacza, że Agencja jest przygotowana do dopłacenia do oprocentowania tych kredytów 13,5 mln zł.

Rolnicy mogą więc występować o taki kredyt w placówkach Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz SGB-Banku SA, jak również Bankach Spółdzielczych, w Banku Gospodarki Żywnościowej SA, ING Banku Śląskim SA, Banku Pekao SA oraz Banku BZ WBK SA.

Wysokość oprocentowania kredytów klęskowych w bankach współpracujących z ARiMR jest uzależnione od tego, czy rolnik posiada stosowne ubezpieczenia od skutków klęsk żywiołowych.

Źródło: ARiMR.gov.pl; Sadownictwo.com.pl.


aa