redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Dramatycznie niska cena porzeczek

Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek protestuje przeciwko zbyt niskim jej zdaniem cenom skupu tych owoców.

W piśmie skierowanym do Krajowej Unii Producentów Soków KSPCP, zaniepokojony drastycznie niskimi cenami, oferowanymi przez podmioty skupujące owoce czarnej porzeczki na początku zbiorów, żąda publicznego wyjaśnienia tej sytuacji. Oferowane ceny skupu surowca zdaniem producentów nie pokrywają kosztów zbioru i transportu, nie mówiąc o koszcie produkcji.

„Systematycznie obniżane ceny skupu surowca od 2012 roku przedstawiciele przemysłu przetwórczego tłumaczą masowym zakładaniem nowych plantacji. Tego zjawiska nie potwierdzają jednak dane GUS dotyczące obszaru nasadzeń tej rośliny w ostatnich latach ani też wielkości skupowanego surowca” – informują autorzy pisma. „Z naszych danych uzyskanych od producentów porzeczki wynika, że tegoroczna produkcja owoców czarnej porzeczki w Polsce, w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, a w szczególności przymrozków, będzie niższa od roku ubiegłego o min 20%”.

Producenci szacują koszt wyprodukowania 1 kg porzeczki w obecnym czasie na 2,50 zł, tymczasem skupy oferują ok. 0,50 zł za kg. Cenę 2,50–3,00 zł za kg czarne porzeczki osiągają dopiero na rynku hurtowym (źródło: Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa SA).

Propozycja KSPCP zakłada gwarantowanie ceny zbytu owoców poprzez wprowadzenie wieloletnich kontraktów w relacji producent–przetwórstwo, gwarantujących zbyt określonej części produkcji w cenie pokrywającej jej koszty. Stowarzyszenie informuje, że w przeciwnym razie dojdzie do masowej likwidacji plantacji.

Źródło: KSPCP; Zjazdowa SA.
Fot. Marta Rostek/freeimages.com


aa