redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Drugie życie foliowych toreb

Zbędne torby z polietylenu mogą zostać przetworzone na paliwo.

Indyjscy naukowcy Achyut Kumar Panda i Raghubansh Kumar Singh z National Institute of Technology w Orissie oraz Centurion University of Technology and Management Odisha opracowali metodę przetwarzania polietylenu o niskiej gęstości, LDPE. Służy on do wyrobu toreb na zakupy, czyli popularnych „reklamówek”, lecz także różnego rodzaju pojemników, sprzętu laboratoryjnego i medycznego, a także części komputerowych.

Proces przetwarzania polega na podgrzewaniu tworzywa w stosunkowo niskiej temperaturze (od 400 do 500 st. Celsjusza) w obecności kaolinu pełniącego rolę katalizatora. Ciepło rozbija długie łańcuchy polimerowe w procesie degradacji termokatalitycznej, uwalniając znaczne ilości drobnych cząsteczek bogatych w węgiel. Wraz ze wzrostem temperatury maleje lepkość, a rośnie woskowatość otrzymanego produktu. Analizując te cząsteczki, badacze odkryli, że są to głównie parafiny i olefiny. Ich skład wykazuje zatem wysokie chemiczne podobieństwo do tradycyjnych paliw petrochemicznych.

Z jednego kilograma plastiku indyjskim naukowcom udało się otrzymać około 700 gramów płynnego paliwa. Produktami ubocznymi są gazy palne i wosk. Najwyższa wydajność frakcji ciekłej w temperaturze 450 st. Celsjusza wynosiła 79,5% wagi, lecz zwiększanie wydajności reakcji wymagałoby dostarczenia znacznie większych ilości katalizatora, do jednego kilograma kaolinu na każde dwa kilogramy plastiku.

Szczegóły procesu opisuje International Journal of Environment and Waste Management. Gdyby zastosować go na masową skalę, otrzymane paliwo mogłoby zostać z powodzeniem wykorzystane do zasilania maszyn lub pojazdów.

Według szacunków przytaczanych przez InspirationGreen.com co roku na świecie zużywa się nawet do biliona plastikowych torebek – milion na minutę. Przeciętna amerykańska rodzina zużywa ich 1500 rocznie, tymczasem rozkład pojedynczej torebki może trwać nawet tysiąc lat.

W Stanach Zjednoczonych recyklingowi poddaje się mniej niż 5% plastikowych toreb, a zatem uzyskanie paliwa choćby z części z nich może przynieść znaczącą ulgę środowisku. Przyczyni się również do spadku zużycia ropy naftowej.

Źródło: IJEWM 1/2014; InspirationGreen.com.


aa