redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Jabłek u nas dostatek

WAPA ocenia, że zapasy jabłek w Polsce na początku kwietnia br. były o 23,8% wyższe niż przed rokiem.

Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek (WAPA) podało, że zapasy jabłek w Polsce na początku kwietnia br. wynosiły 495 tys. ton. Największe są zapasy jabłek odmiany gala (wzrost o 400% wobec roku ub.). Dane te świadczą o utrzymującym się niskim popycie na jabłka w naszym kraju. W marcu popyt wyniósł o 11% mniej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a w styczniu i lutym -4,8% oraz -7,2%.

Spowolnienie w handlu jabłkami ma swój negatywny wydźwięk w kształtowaniu się cen tych owoców na rynku krajowym. Z danych Ministerstwa Rolnictwa wynika, że średnia cena jabłek w krajowym skupie w minionym tygodniu (12-13 V) utrzymywała się na niskim poziomie 1,38 zł/kg i obniżyła się o 3,5% w stosunku do tygodnia poprzedniego. Oznacza to jednak, że jest o 26% niższa niż przed rokiem.

Podobna sytuacja panuje na rynkach UE – w monitorowanych przez WAPA krajach Wspólnoty zapasy na początku kwietnia były o 32,3% wyższe w relacji rocznej i wynosiły 1,9 mln ton.

Źródło: WAPA; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Fot. BeverlyLR/freeimages


aa