redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Jest porozumienie z Ukrainą

Osiągnięto porozumienie w sprawie embarga na polską wieprzowinę. Od 18 czerwca wznowiono wymianę handlową.

Ukraińskie służby weterynaryjne i fitosanitarne dokonały przeglądu środków bezpieczeństwa w odniesieniu do przywozu żywych świń z Polski i produktów z nich. Od 18 czerwca zniesiono ograniczenia co do przywozu na terytorium Ukrainy świń, surowców i wyrobów z nich z Polski, z wyjątkiem województwa podlaskiego – ogłosiła służba prasowa Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi na spotkaniu Ministra Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy Igora Szydły i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej Marka Sawickiego zgodnie z zatwierdzonym wspólnym protokołem z 10 czerwca 2014 r. przedstawiciele Służby Weterynaryjnej Ukrainy złożyli wizytę w Polsce. Celem wizyty było zbadanie i analiza działań podjętych przez stronę polską dla kontrolowania sytuacji, które powstały w związku z odkryciem w Polsce przypadków afrykańskiego pomoru świń.

„Biorąc pod uwagę strukturę służb weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, o środkach podjętych w odpowiedzi na pojawienie się afrykańskiego pomoru świń na swoim terytorium, w tym monitorowanie w dzików i świń domowych, określono obszar, na którym wprowadzono ograniczenie w postaci strefy ochronnej wokół niego, monitorowanie identyfikacji zwierząt, wykorzystanie systemów informatycznych do kontroli przemieszczania zwierząt” – napisano w powiadomieniu Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy.

Biorąc pod uwagę powyższe, ukraińskie służby weterynaryjne i fitosanitarne zrewidowały środki ostrożności dotyczące importu żywych świń i wyrobów z Polski.

Źródło: polukr.net, minagro.gov.ua.


aa