Kompania Piwowarska firmą wszech czasów w 10. Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Ranking wskazuje firmy, które traktują społeczną odpowiedzialność biznesu poważnie – planują, mierzą i rozliczają swoje cele. To jedyne zestawienie oparte na merytorycznej ankiecie, obejmującej wszystkie obszary odpowiedzialności poparte audytem, dlatego dobra lokata w Rankingu jest prestiżowym wyróżnieniem dla liderów CSR w Polsce – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Najwyższa suma punktów uzyskana podczas wszystkich 10 edycji plebiscytu znakomicie podsumowuje długoletnie osiągnięcia Kompanii Piwowarskiej w dbaniu o pracowników, środowisko i rozwój społeczności lokalnych. To dzięki zaangażowaniu ludzi na każdym szczeblu i konsekwentnie realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju udało się osiągnąć tak świetny wynik. Kompania Piwowarska przez lata plasowała się w czołówce tego rankingu i również tym razem uzyskała wysokie drugie miejsce w kategorii „Dobra konsumpcyjne”.

Drugi rok z rzędu wyniki rankingu ogłoszono podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego  w Katowicach, co świadczy o rosnącym znaczeniu tematów odpowiedzialności społecznej w strategii firm.

Dziesięciolecie rankingu to dobra okazja, by przyjrzeć się temu, które firmy faktycznie w sposób długofalowy i konsekwentny podejmują działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. KP okazała się na tym polu bezkonkurencyjna – podczas dotychczasowych edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm uzyskała łącznie aż 955 punktów, więcej niż jakakolwiek inna firma startująca w plebiscycie. Pokazuje to, jak duże znaczenie dla Kompanii Piwowarskiej ma CSR i że strategia zrównoważonego rozwoju na stałe wpisała się jej funkcjonowanie.

Warto wspomnieć, że także inne europejskie browary skupione w Grupie SABMiller mogą się poszczycić znakomitymi wynikami. W raportowaniu pozafinansowym w Europie Środkowej laureatem został Plznensky Prazdroj, zaś wyróżnienie przyznano Ursus Breweries z Rumunii.

Fot: Rafał Klimkiewicz

Fot: Rafał Klimkiewicz

O Rankingu Odpowiedzialnych Firm

W tegorocznej edycji ROF wzięło udział 101 firm, przy czym 70 z nich znalazło się w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, zaś pozostałe 31 trafiło na Listę Firm Społecznie Odpowiedzialnych. Organizatorami tego przedsięwzięcia są „Dziennik Gazeta Prawna”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, oraz firma better. Zestawienie na podstawie ankiet wypełnionych przez firmy przygotowują prof. Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki z „Dziennika Gazety Prawnej”. Za weryfikację zgłoszeń i samego raportu odpowiada firma Deloitte.


aa