redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Kończą się konsultacje w sprawie płatności bezpośrednich

Polscy rolnicy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dopłat bezpośrednich do 2020 r. mogą liczyć na ponad 40 mld euro. Przeciętnie dopłata bezpośrednia wyniesie 246 euro na ha, dokładna kwota zależy jednak od wyniku konsultacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które kończą się 11 lipca.

Pod konsultacje społeczne ministerstwo przekazało trzy propozycje dopłat. Ich średnia wysokość niezależnie od przyjętego systemu wyniesie 205 euro na hektar. Jednolite płatności obszarowe wraz ze stawką za zazielenianie wyniosą w dwóch z nich 184 euro na hektar, a w wariancie bez dopłat dodatkowych – 205 euro na hektar. Dopłaty dodatkowe, które są elementem nieobowiązkowym WPR, będą najwyższe w przypadku gospodarstw o wielkości od 10 do 30 ha i wyniosą w zależności od wariantu 62 lub 80 euro na hektar. Dzięki temu najbardziej skorzystają gospodarstwa o łącznej powierzchni, w zależności od wariantu, między 12 a 83 ha lub między 11 a 69 ha.

Ograniczeniu problemu pobierania dopłat na grunty rolne przez osoby, które nie prowadzą na nich upraw, ma służyć definicja „rolnika aktywnego”.

– Ci, którzy nie zajmują się rolnictwem, wcale nie muszą uzyskiwać takiego poziomu dopłat jak rolnicy produkcyjni. Stąd ta zmiana i nowe podejście, które daje szansę autentycznym rolnikom – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria minister Sawicki. – W ramach grup producenckich, w ramach ustawy o organizacjach grup i producentów chcemy również zastosować pewne preferencje, z jednej strony dla produkcji żywności podwyższonej jakości, z drugiej strony preferencje dla gospodarstw chcących przetwarzać w gospodarstwach produkty i prowadzić sprzedaż bezpośrednią – zapowiada Sawicki.

Źródło: www.biznes.newseria.pl


aa