redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Minister plantacji Sri Lanki w Polsce

Kontakty ze Sri Lanką otworzą polskiej żywności i maszynom rolniczym drogę na rynki azjatyckie.

Minister rolnictwa Marek Sawicki spotkał się 15 kwietnia z ministrem plantacji w resorcie rolnictwa Sri Lanki Mahindą Samarasinghe, który przebywał z wizytą w Polsce. Na spotkaniu m.in. zapadła decyzja o wizycie grupy polskich przedsiębiorców na Sri Lance w czerwcu, natomiast jesienią podobna grupa tamtejszych biznesmenów przyjedzie do Polski.

Minister Samarasinghe podkreślił, że Sri Lanka jest zainteresowana rozwojem współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz handlu artykułami rolno-spożywczymi. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim handlu herbatą, która jest głównym towarem importowym ze Sri Lanki i stanowi 82% wartości całego importu z tego kraju.

Współpraca handlowa ze Sri Lanką może otworzyć dla Polski nie tylko rynek tego kraju, lecz również inne rynki azjatyckie.
„Sri Lanka ma umowy o wolnym handlu z Indiami i Pakistanem, kończy rozmowy również o wolnym handlu z Chinami. Wszystkie te rynki są dla nas nadal mało dostępne, ale jesteśmy nimi bardzo mocno zainteresowani”, powiedział PAP minister rolnictwa Marek Sawicki.

Dla Sri Lanki Polska jest 29. wg wielkości wymiany handlowej rynkiem eksportowym oraz 35. źródłem importu. W 2011 r. łączna wartość eksportu do Polski wyniosła 75 mln dol., Sri Lanka importowała natomiast z Polski towary o wartości 64 mln dol.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; PAP; The Observatory of Economic Complexity.


aa