redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Minister Sawicki rozmawiał z branżą tytoniową

Regulacja rozwiązań transponujących przepisy Unii Europejskiej.

13 czerwca w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie z przedstawicielami producentów tytoniu, jego pierwszymi przetwórcami oraz przedstawicielami producentów wyrobów tytoniowych spotkał się minister Marek Sawicki.

Spotkanie było poświęcone płatnościom bezpośrednim od 2015 r., wsparciu dla grup i organizacji producentów tytoniu w ramach II filara, a także instrumentom wspólnej organizacji rynków rolnych w nowej perspektywie finansowej.

Uczestnicy spotkania szczególną uwagę poświęcili możliwości wprowadzenia obowiązkowego stosowania wieloletnich pisemnych umów na dostawy tytoniu, jak również podkreślili znaczenie konsolidacji i zacieśniania powiązań w sektorze poprzez tworzenie grup i organizacji producentów tytoniu oraz ich zrzeszeń, jak również organizacji międzybranżowych.

Wszyscy przedstawiciele branży tytoniowej obecni na spotkaniu opowiedzieli się za wprowadzeniem uregulowania stosunków umownych w ramach krajowych rozwiązań transponujących przepisy Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Źródło: minrol.gov.pl.
Fot. juliaf/freeimages.com.


aa