redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Minister zawalczy o tradycyjnie wędzone wędliny

Obecnie dopuszczalny poziom benzopirenu w 1 kg wędliny może wynosić 5 mikrogramów – od września już tylko 2 mikrogramy.

Od września będą obowiązywały bardziej restrykcyjne unijne przepisy dotyczące zawartości substancji smolistych m.in. w wędlinach wędzonych. Producenci wędzonych wędlin i innych produktów uważają, że unijne przepisy mogą doprowadzić do zniknięcia z rynku wielu małych firm wykorzystujących tradycyjne receptury. Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział przed spotkaniem z komisarzem UE ds. zdrowia Tonio Borgiem, że poprosi o przesunięcie wejścia w życie bardziej restrykcyjnych norm dot. m.in. wędzonych wędlin, a przynajmniej o zwolnienie z tych norm produktów tradycyjnych.

„Jeśli tu uzyskalibyśmy derogację (wyłączenie) na te rodzaje produktów oznaczonych, to myślę, że środowisko wędliniarzy w Polsce odetchnie z ulgą”, powiedział minister.

Zdaniem Komisji Europejskiej wędzenie stanowi zagrożenie dla konsumentów, bo w jego wyniku w żywności pojawiają się zanieczyszczenia, w tym substancje rakotwórcze. Dlatego UE ustaliła nowe, restrykcyjne normy, które będą dotyczyły wszystkich producentów wędlin, także drobnych, wędzących w sposób tradycyjny.

Źródło: ekonomia.rp.pl.


aa