redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Ministerstwo zaskarży dyrektywę tytoniową

Zakaz nałożony na papierosy mentolowe narusza zasadę pomocniczości.

„Podtrzymujemy nasze stanowisko zmierzające do zaskarżenia dyrektywy tytoniowej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas briefingu prasowego, który odbył się 09 czerwca 2014 r. w MG. Szef resortu gospodarki spotkał się także z przedstawicielami branży tytoniowej.
Piechociński zwrócił uwagę, że dzięki działaniom Polski na forum UE udało się wyeliminować z dyrektywy dużą ilość niekorzystnych z punktu widzenia przedsiębiorców zapisów dotyczących m.in. produkcji i sprzedaży papierosów typu slim. „Przedłużono także okres przejściowy wejścia w życie dyrektywy zakazującej produkcji i sprzedaży mentoli z 1,5 roku do 6 lat” – dodał.
„Ustawodawca nie wziął pod uwagę żadnego z argumentów przeciwko wprowadzeniu zakazu dotyczącego papierosów mentolowych i nie rozważył jego wpływu na nielegalny handel” – stwierdził wicepremier.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki.


aa