redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Nowa ustawa o prawach konsumenta

Sejm uchwalił ustawę poszerzającą prawa konsumenta.

Ustawa przegłosowana większością 388 głosów m.in. wydłuża możliwość zwrotu towaru sprzedawcy kupionego na odległość – przez Internet lub telefon – z 10 do 14 dni.

Oprócz tego, jeżeli kupimy produkt zawierający wady, będziemy mogli od razu żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, bez konieczności uprzedniego oddania rzeczy do naprawy czy jej wymiany. Jednak sprzedawca dopiero przy ponownej reklamacji będzie zobowiązany do oddania nam pieniędzy.

Nowe przepisy mają też ułatwić konsumentom zorientowanie się jeszcze przed zawarciem umowy, jakie koszty rzeczywiście będą musieli ponieść w związku z zawieraną umową – przedsiębiorca będzie bowiem zobowiązany do poinformowania konsumenta w jasny sposób o wszystkich kosztach wynikających z umowy.

Minimalna kwota, od której mają obowiązywać przepisy ustawy, to 50 zł.

Teraz ustawą zajmie się Senat RP i jeżeli ją zaakceptuje, przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP.


aa