redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Nowe prawa konsumentów za 6 miesięcy

Sześciomiesięczne vacatio legis.

Ponieważ 30 maja Parlament zakończył prace nad ustawą o prawach konsumenta, po podpisaniu dokumentu przez Prezydenta RP nowe prawo zacznie obowiązywać w ciągu 6 miesięcy od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, najprawdopodobniej pod koniec roku.

Aby zwiększyć świadomość uczestników rynku na temat nowych przepisów, UOKiK planuje przeprowadzić jesienią kampanię informacyjną.
Konsumenci zyskają jeszcze większą ochronę swoich praw. Najważniejsze zmiany, które będą chronić wszystkich słabszych uczestników rynku, to wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość z 10 do 14 dni oraz wymóg uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności. Dzięki temu dokonywanie zakupów w sieci będzie bezpieczniejsze.
Konsument, który kupi wadliwy produkt, składając reklamację, będzie mógł wybierać między naprawą, wymianą, obniżeniem ceny a odstąpieniem od umowy.

Prawa kupujących i obowiązki sprzedających będą identyczne w całej UE.

Źródło: uokik.gov.pl


aa