redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Nowe zezwolenia w warmińskiej SSE

WMSSE w ostatnich dniach czerwca wydała kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Inwestować mogą Mlekpol, Polmlek, Polskie Mleko i Nutrimilk.

Nutrimilk sp. z o.o. to firma inwestująca w Podstrefie Elbląg. Podstawową działalnością spółki będzie produkcja preparatów mlecznych, które będą przeznaczone do dalszego przerobu w branży spożywczej. Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie nakładów inwestycyjnych na poziomie minimum 3 mln zł i utworzenie 7 nowych miejsc pracy.

W Podstrefie Lidzbark Warmiński zezwolenie otrzymała Polmlek sp. z o.o. Projekt przedsięwzięcia polegał będzie na budowie nowej hali produkcyjnej, rozbudowie istniejących obiektów oraz zakupie i instalacji nowoczesnych linii technologicznych do suszenia serwatki postaci koncentratu białek serwatkowych oraz laktozy. Instalacja do produkcji koncentratu białek serwatkowych będzie unikatowa w skali kraju, natomiast suszenie laktozy będzie technologią innowacyjną niespotykaną dotychczas w Polsce.
Spółka zamierza zainwestować co najmniej 150 mln zł, utworzyć 70 nowych miejsc pracy i utrzymać zatrudnienie na poziomie 644 pracowników.

Kolejną firmą z branży mleczarskiej , która zdecydowała się na ulokowanie inwestycji na obszarach WMSSE jest Mazurskie Mleko sp. z o.o. Inwestycja w Podstrefie Nidzica polegała będzie na budowie zakładu produkcyjnego oraz zakupie i instalacji nowych linii technologicznych do przerobu mleka i produkcji wyrobów mleczarskich. Przedsiębiorca zadeklarował inwestycję na poziomie 130 mln złotych i utworzeniu 80 nowych miejsc pracy.

Nowego inwestora będzie miała również Podstrefa Mrągowo. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol to największa w kraju spółdzielnia mleczarska skupiająca ok. 12,5 tys. dostawców mleka i zajmująca się przetwórstwem mleka w 12 wydzielonych zakładach. Projekt inwestycyjny zakłada budowę obiektów produkcyjno – magazynowych wraz z niezbędnym zapleczem socjalno – biurowym i laboratoryjnym. Zakład będzie wyposażony w nowoczesne wieże suszarnicze z systemami membranowymi. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie zdolności produkcyjnych mleka i serwatki w proszku. Inwestycja ma również znaczenie dla środowiska. Pozwoli na całkowite zagospodarowanie, dotychczas utylizowanej, serwatki.
Przedsiębiorca poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości minimum 130 mln złotych i utworzy co najmniej 90 nowych miejsc pracy.

Źródło: wmsse.com.pl.


aa