redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Polska otrzyma mniej pieniędzy na rybołówstwo

Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020 w wysokości ok. 6,5 mld euro zatwierdzony.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Kazimierz Plocke podczas konferencji prasowej w Gdańsku poinformował, że w latach 2014–2020 Polska w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego otrzyma mniej pieniędzy niż w latach 2007–2013. Wiceminister dodał, że poszczególne państwa otrzymają kwoty w zależności od wielkości i znaczenia sektora w gospodarce narodowej. Jak wyjaśnił, „te kryteria nie są korzystne dla Polski dlatego, że brane pod uwagę będą: wielkość floty rybackiej, zatrudnienie i produkcja sektora”. Ostateczna kwota nie jest jeszcze znana; wiceminister poinformował, że negocjacje Polski z Komisją Europejską w sprawie wysokości środków powinny zakończyć się do 10 czerwca.

„Środki finansowe przeznaczone na PO RYBY 2007–2013 to ponad 4 mld zł, z czego 75% to wkład z unijnego budżetu, a 25% to krajowy. Jest to druga, co do wysokości alokacja w Unii Europejskiej, zaraz po Hiszpanii”, przypomniał wiceminister Plocke.

Europoseł Jarosław Wałęsa, członek Komisji Rybołówstwa w Parlamencie Europejskim dodał, że „teraz sektor rybołówstwa w Polsce jest mniejszy niż ok. 7 lat temu i to wpłynie na zmniejszenie kwoty”.

Obecnie w rybołówstwie morskim w Polsce zarejestrowanych jest 867 jednostek poławiających, a zatrudnienie wynosi ok. 2 tys. osób. W przetwórstwie zatrudnionych jest ok. 14–16 tys. osób. Cały sektor rybacki (rybołówstwo bałtyckie, dalekomorskie, akwakultura i przetwórstwo) zatrudnia ok. 30 tys. osób. Ok. 7 lat temu łodzi było o 30% więcej (było ok. 1,2 tys. jednostek).

Źródło: PAP; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


aa