redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Polska w ogonie Europy w ocenie transportu

Równie złą ocenę jak nasz kraj otrzymały tylko Bułgaria i Grecja.

W opublikowanym właśnie przez Komisję Europejską rankingu państw Unii Polska wypada najgorzej pod względem jakości transportu. Porównanie przeprowadzono w oparciu o 22 kategorie, w których wyróżniono pięć krajów z najlepszymi wynikami i pięć z najgorszymi. Czołowe pozycje tabeli zajmują Holandia i Niemcy, mogące poszczycić się najlepszymi wynikami w 11 kategoriach.

W grupie pięciu państw osiągających w rankingu najniższe łączne wyniki najczęściej znajdowała się Polska, obok Bułgarii i Grecji. Punktacja łączna jest obliczana poprzez odjęcie punktów za wyniki w grupie najgorszych od punktów za wyniki w grupie najlepszych. Nasz kraj w aż 9 kategoriach znalazł się w grupie pięciu najgorszych państw UE, a tylko w trzech – w grupie pięciu najlepszych.

Zestawienie stworzono, wykorzystując dane z różnych źródeł (z Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska, Banku Światowego i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Wśród kategorii znalazły się m.in. jakość infrastruktury, bezpieczeństwo na drogach oraz na kolei oraz stan wdrożenia prawa unijnego.

„Taka tablica wyników to wspaniałe narzędzie, które graficznie przedstawia rezultaty naszych dotychczasowych wysiłków na drodze do skuteczniejszego, bardziej przyjaznego dla użytkowników i środowiska oraz bezpieczniejszego systemu transportu. Daje ona oczywiście jedynie chwilowy obraz sytuacji, lecz może posłużyć nam i państwom członkowskim jako punkt odniesienia i źródło inspiracji w kształtowaniu dalszej współpracy”, powiedział Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za mobilność i transport.

Zestawienie dostępne jest na stronie internetowej KE.


aa