redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Polska wyprodukowała zbyt dużo mleka

Kara wpłacona do unijnej kasy może wynieść nawet 195 milionów zł.

Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. ilość skupionego mleka wyniosła 10 076 mld kg. Oznacza to, że krajowa kwota dostaw przypadająca Polsce w roku kwotowym 2013/2014 zostanie przekroczona o ok. 170 mln kg, czyli o 1,7%. Według wstępnych szacunków przysługujące im kwoty indywidualne przekroczyło aż 56 tys. dostawców hurtowych.

Prawodawstwo unijne przewiduje w takim przypadku nałożenie opłaty z tytułu nadwyżek, której wysokość w roku kwotowym 2013/2014 wynosi 27,83 EUR za 100 kilogramów mleka. Polska będzie zatem musiała uiścić z tytułu nadprodukcji łączną opłatę w wysokości ok. 47 mln EUR, czyli ok. 195 mln zł. W przeliczeniu, wstępnie szacowana wysokość opłaty jednostkowej dla producenta, który przekroczył swój limit, z uwzględnieniem współczynnika realokacji, kształtuje się na poziomie ok. 30 gr za każdy kilogram mleka ponad limit.

ARR podkreśla jednak, że wszystkie te dane są wyłącznie szacunkowe, a pełnym obrazem sytuacji dysponować będziemy dopiero po ostatecznym rozliczeniu roku kwotowego 2013/2014, które odbywa się w ustawowym terminie do 30 sierpnia na podstawie informacji rocznych przesyłanych przez podmioty skupujące.

Minister rolnictwa Marek Sawicki ujawnił na antenie telewizji TVR, że Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło z inicjatywą nienaliczania kar za ostatni rok produkcji. „W świetle niektórych przepisów prawa i zdaniem niektórych prawników system kwotowania i karania za nadprodukcję wygaśnie 30 kwietnia 2015 roku. A kary są pobierane we wrześniu, po tej dacie. Więc zdaniem prawników z dniem 30 kwietnia wygasa instrument, który służyłby poborowi tych kar”. Wniosek musi jednak zaakceptować Rada Ministrów, a następnie Komisja Europejska.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego; TVR.


aa