redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Polski drób hitem zagranicznych rynków

W styczniu i lutym 2014 r. eksport mięsa drobiowego wzrósł o 11%.

Już pod koniec 2013 r. Polska wyprzedziła Niemcy i stała się trzecim największym eksporterem drobiu w Unii.
Najwięcej kupił Benin – 5200 ton – a następnie Hongkong: 4500 ton.

Analizując eksport mięsa drobiowego, należy pamiętać, że w strukturze sprzedaży za granicę nadal dominuje rynek UE, na który trafia ok. 80% łącznego wolumenu eksportu. Rynek ten jest jednak bardziej nasycony, co wpływa na niższą dynamikę sprzedaży. Wywóz na rynek UE wyniósł w analizowanym okresie ok. 79,6 tys. t, co oznacza 8% wzrost w skali roku.
Wzrosła też sprzedaż polskiego drobiu na terenie Niemiec – w skali roku wzrost wyniósł 33%.

Na tle innych krajów unijnych Polska wyróżnia się najwyższym, dwucyfrowym tempem wzrostu eksportu. Można zatem się spodziewać, że jeśli dynamika sprzedaży utrzyma się na zbliżonym poziomie, pozycja Polski w kolejnych miesiącach może się jeszcze poprawić.

Źródło: Krajowa Rada Drobiarstwa.


aa