Pooling paletowy CHEP w AMPLUS dystrybutora świeżych owoców i warzyw

Spółka AMPLUS, jeden z największych na polskim rynku producentów oraz dystrybutorów świeżych owoców i warzyw, przetestowała model zamkniętego poolingu paletowego CHEP. Projekt pilotażowy zakończył się sukcesem, którego efektem jest nawiązanie długoterminowej współpracy pomiędzy firmami. Rozwiązanie CHEP wpisało się na stałe w łańcuch dostaw AMPLUS, podnosząc wydajność operacyjną spółki.

Gospodarka paletowa dla tak dużej firmy, jaką jest AMPLUS, nie jest łatwym procesem. Realizacja dostaw i odbiorów na skalę masową oraz administracja opakowaniami pochłaniają czas, a także generują wysokie koszty finansowe i operacyjne. Optymalizacja zarządzania opakowaniami była inicjatywą zarządu firmy. Po analizie kosztów w łańcuchu dostaw oraz ich składowych, podjęto decyzję o optymalizacji, która zastąpi dotychczasowe rozwiązanie – standardowy obrót białą paletą.

2

W Amplus stawiamy na rozwój. Taką mamy wizję – semper in altum, czyli ciągle wzwyż. Firma nieustająco zwiększa swój zasięg oraz zacieśnia współpracę z dotychczasowymi partnerami. Wraz z rozwojem firmy ustawicznie rosły także komplikacje związane z logistyką palet – co tydzień wykonujemy około 250 dostaw zarówno do polskich, jak i zagranicznych odbiorców. Szukaliśmy nowego, wygodnego, bezpiecznego i elastycznego systemu, który pozwoliłby nam ułatwić tę logistykę, jednocześnie obniżając koszty. Aby wyeliminować niepotrzebne operacje, które wykonywaliśmy przy obsłudze palet białych i jednorazowych, zdecydowaliśmy się na przetestowanie, a w efekcie przejście do systemu poolingu zamkniętego CHEP. Nie mam żadnych zastrzeżeń do dotychczasowej współpracy. Test, który wykonaliśmy, przekonał nas, że CHEP jest wiarygodnym i solidnym partnerem, dlatego po fazie weryfikowania systemu rozszerzamy obszar wspólnego działania – mówi Kamil Czechowski, Manager Logistyki AMPLUS.

Firma zaczęła pilotaż testowy współpracy w ramach zamkniętego poolu paletowego CHEP, realizując dostawy do kilku wybranych centrów dystrybucyjnych. Przeprowadzona próba przyniosła bardzo pozytywne wyniki, a sfera operacyjna pozostała bez zastrzeżeń. Pilotaż zrealizowany w okresie maj-lipiec 2015 roku został rozszerzony o nowe kierunki. Kolejnym krokiem w ramach współpracy CHEP – AMPLUS jest konwersja dostawców firmy na system CHEP. Pozwoli to na znaczne uproszczenie systemu obrotu paletowego oraz oszczędności finansowe i operacyjne w łańcuchu dostaw. Optymalizacja zarządzania obrotem paletowym, oprócz wcześniej wymienionych wartości, ogranicza negatywny wpływ na środowisko, co jest ważnym aspektem dla firmy AMPLUS, która od lat konsekwentnie rozwija swoją strategię zrównoważonego rozwoju.


aa