redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Potrzeba zmian w sektorze ekologicznego rolnictwa

Rząd rozpocznie prace nad nowelizacją ustawy o rolnictwie ekologicznym.

Zmniejszenie obciążeń dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne oraz ułatwienia dla inspektorów rolnictwa ekologicznego – to niektóre założenia projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym, przygotowanego w resorcie rolnictwa.

„Opracowanie projektu wynika z doświadczeń zebranych podczas funkcjonowania obecnego systemu nadzoru, które wskazują na potrzebę wprowadzenia zmian mających na celu uszczelnienie systemu nadzoru, zmniejszenie obciążeń dla rolników i administracji oraz ujednolicenie systemu raportowania jednostek” – takie stwierdzenie możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy.

Projekt zmian przewiduje ułatwienia dla rolników wytwarzających żywność bez użycia nawozów sztucznych czy chemicznych środków ochrony roślin. Upraszcza ponadto przepisy dla upoważnionych jednostek certyfikujących oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa.

Źródło: bip.kprm.gov.pl.


aa