redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Przyszłość polskiego rolnictwa w Łódzkiem

W Bronisławowie rozpoczęło się wczoraj (9 czerwca) Europejskie Forum Młodych Rolników, potrwa do środy 11 czerwca. Spotkanie zgromadziło młodych ludzi, aktywnie zainteresowanych zmianami w dziedzinie, którą znają najlepiej – w rolnictwie. W forum uczestniczą mieszkańcy nie tylko województwa i kraju, ale też innych części Europy, a dzięki temu możliwa jest wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów branżowych na szeroką skalę.

W czasie trwania Forum odbywać się będą prelekcje, wykłady i panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę dotyczącą Wspólnej Polityki Rolnej. By była ona skuteczniejsza po roku 2014 i spełniała swoje zadania, potrzebuje odpowiedniego finansowania ze wspólnego budżetu Unii. Jako że jest to jedyna polityka, która tak mocno łączy ze sobą sferę ekonomiczną i społeczną oraz wpływa na funkcjonowanie nie tylko rolników, ale wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich, musi mieć solidne oparcie finansowe, o kształcie którego chcą również decydować młodzi rolnicy.

Europejskie Forum Młodych Rolników to cykliczna inicjatywa organizowana przez województwo łódzkie po raz piąty (lata 2005, 2008, 2010, 2012 i 2014). Rolniczy charakter regionu łódzkiego oraz kluczowe znaczenie rolnictwa dla rozwoju całej Polski i Europy sprawiają, że dyskusja na temat przyszłości polityki rolnej nabiera coraz większego znaczenia. Poprzednie edycje inicjatywy otworzyły przed młodymi rolnikami nowe możliwości zdobycia cennej wiedzy, przydatnej w ich codziennej pracy zawodowej i były płaszczyzną wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Wydarzenie finansowane jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, organizowane przy współpracy Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Łódzkiego i Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMWŁ.

Źródło: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.


aa