Pszczele hotele od Carrefour Polska

Carrefour Polska otworzył 15 „Pszczelich Hoteli” na 5 dachach swoich sklepów w Warszawie. Jest to przykład działania podejmowanego przez firmę w ramach jednego z filarów swojej polityki CSR – Ochrony Bioróżnorodności.

W sierpniu bieżącego roku na dachach pięciu budynków w Warszawie, w których znajdują się sklepy Carrefour Polska, zostały zainstalowane schronienia dla pszczół żyjących w miastach. Intencją organizatorów akcji jest pomoc w ochronie tych pożytecznych owadów. Jest to inicjatywa wpływająca pozytywnie na ochronę bioróżnorodności w przestrzeni zurbanizowanej, a także zwracająca uwagę na potrzebę budowy zrównoważonych miast – chroniących naturę i spełniających potrzeby ludzi.

pszczele_hoteleObecne czasy charakteryzuje stopniowa utrata bioróżnorodności. Częstym tego powodem jest działalność człowieka: intensywne rolnictwo, rozwój infrastruktury i urbanizacja, a także zagospodarowywanie terenów zielonych dotąd pozostawionych jedynie działaniu natury – powiedziała Barbara Kowalska, Senior Menedżer ds. Jakości i Rozwoju Trwałego w Carrefour Polska.

– Carrefour Polska pragnie minimalizować swój wpływ na otaczające je środowisko naturalne, wykorzystując potencjał swoich sklepów i ich lokalizacji. W ten sposób będziemy mogli skutecznie rozwijać naszą sieć „Pszczelich Hoteli”.

Nieodłącznym elementem strategii biznesowej Carrefour Polska jest ochrona środowiska naturalnego, w związku z czym firma promuje zrównoważony rozwój na wszystkich płaszczyznach swojej aktywności. Celem „Pszczelich Hoteli” jest również wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej ochrony bioróżnorodności i miejskiego pszczelarstwa. Organizatorem akcji jest Carrefour Polska w partnerstwie z firmą „Pszczelarz Kozacki”. Patronem inicjatywy został UNEP/GRID Warszawa.

Stale działamy na rzecz ratowania pszczół. Poza tym, że sami kultywujemy tradycje pszczelarskie regularnie zwiększając liczbę rodzin pszczelich, zachęcamy wszystkich do hobbistycznego prowadzenia pasieki – powiedział Artur Kozak, marketing menadżer w firmie Pszczelarz Kozacki – Aktywnie włączyliśmy się w akcję „Pszczele Hotele” wraz z Carrefour Polska. To szczytny cel, a zarazem szansa na przekazanie najważniejszej informacji: dbajmy o pszczoły dopóki nie jest za późno.

W ramach pozostałych filarów swojej polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie, oprócz Ochrony Bioróżnorodności, Carrefour prowadzi działania na rzecz przeciwdziałania marnotrawstwu, ochrony klimatu oraz promocji zdrowia. Firma kontynuuje, między innymi, od 2013 roku program „STOP Marnotrawstwu”, którego celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu, w tym marnotrawstwu żywności na każdym poziomie funkcjonowania firmy, a także promowanie tej idei wśród klientów i dostawców. Na rzecz ochrony klimatu Carrefour realizuje w Polsce szereg działań w swoich sklepach, takich jak: wdrożenia energooszczędnych systemów chłodniczych i wymiana oświetlenia na systemy LED w sklepach oraz optymalizacja transportu i logistyki. Jednym z priorytetów firmy w 2016 roku jest także program „Z miłości do Zdrowia”, którego celem jest promocja zdrowego stylu życia wśród klientów i pracowników poprzez sponsorowanie wydarzeń sportowych oraz edukację na temat zdrowej diety.

pszczoly_1

O firmie Pszczelarz Kozacki:
Pszczelarz Kozacki to rodzinna firma która od dziesięcioleci kultywuje tradycje pszczelarskie i jest zarazem jedną z nielicznych firm, która posiada własne pasieki – łącznie ponad 1000 pni (uli z rodzinami pszczelimi). Pszczelarz Kozacki od ponad 20 lat jest jedną z wiodących firm produkujących i konfekcjonujących miody najwyższej jakości. Siedziba firmy Pszczelarz Kozacki zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce, w ekologicznym regionie Centralnego Roztocza.


aa