redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Rośnie eksport polskich produktów mleczarskich

W pierwszym kwartale 2014 r. wartość eksportu produktów mleczarskich wyniosła 486 mln euro i była o 30% wyższa niż w tym samym okresie 2013 r. W kategoriach ilościowych, w przeliczeniu na mleko surowe, oznacza to 645 mln l (wzrost o 23%) – podaje Biuro Analiz i Programowania Agencji Rynku Rolnego.

Import natomiast sięgnął 201 mln euro, o 40% więcej niż przed rokiem (przy wzroście wolumenu o 5%, do 257,5 mln l). Saldo wymiany produktami mleczarskimi jest zatem dodatnie i wynosi 286 mln euro.

W pierwszym kwartale br. 63% eksportowanych produktów mleczarskich trafiło na rynek unijny (głównie do Niemiec, Czech, Holandii, Włoch, Słowacji i Wielkiej Brytanii). Spośród krajów spoza UE dominującą pozycję zajmowała Rosja. Udział tego kraju w wartości polskiego eksportu produktów mleczarskich (przede wszystkim serów, masła i mleka w proszku) zwiększył się do 10% z 7% w pierwszym kwartale 2013 r. Kolejnym odbiorcą (z udziałem 7%) była Algieria, do której wywieziono towary (głównie mleko w proszku) o wartości 36 mln euro (4,6 raza więcej niż w pierwszym kwartale 2013 r.). Trzecie miejsce zajęły Chiny (mleko w proszku i serwatka) z wynikiem 12 mln euro, 2,8 raza wyższym niż przed rokiem.

Import artykułów mleczarskich w pierwszym kwartale 2014 r. pochodził wyłącznie z krajów UE. Do Polski trafiły przede wszystkim sery, mleko w proszku, mleko płynne i śmietana, a także serwatka.
Artykuły mleczarskie przywożono głównie z Niemiec (48% wartości całego importu produktów mleczarskich). Na drugim miejscu uplasowała się Holandia (z udziałem 10%), a następnie Irlandia (8%), Litwa (7%) oraz Francja i Czechy (po około 6%).

Rok kwotowy 2014/2015 jest ostatnim rokiem limitowania produkcji mleka. Krajowa kwota mleczna została utrzymana na poziomie z roku kwotowego 2013/2014 i wynosi 10 055 797 056 kg, w tym kwota dostaw – 9 909 800 752 kg, a sprzedaży bezpośredniej – 145 996 304 kg.

Źródło: ARR.


aa