redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Rośnie eksport polskiej żywności

Mimo pewnych trudności w postaci embarga na polskie mięso w I kwartale br. wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych przekroczyła 5 mld euro.

Wzrost wartości eksportu produktów rolno-spożywczych w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. wyniósł 7% i przekroczył 5 mld euro, z czego prawie 80% kupiły kraje Unii Europejskiej.

Ponieważ import wyniósł 3,6 mld euro, saldo wymiany produktami rolno-spożywczymi jest dodatnie i osiągnęło poziom 1,4 mld euro.

Obniżyła się sprzedaż żywca, mięsa czerwonego, tłuszczów zwierzęcych, owoców i ich przetworów, soków owocowych i warzywnych, ziemniaków oraz nasion roślin oleistych, natomiast wzrosła mleka i jego przetworów, zbóż, tłuszczów roślinnych, mięsa drobiowego, produktów paszowych oraz wyrobów cukierniczych.

Głównym odbiorcą naszej żywności nadal pozostają Niemcy, którzy zaimportowali od nas produkty na ponad 1 mld zł.

Źródło: Dolnośląska Izba Rolnicza.


aa