redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Spotkanie u prezydenta RP

„Rolnictwo potrzebuje kolejnych prorozwojowych impulsów”.

„Źródłem sukcesu polskiego rolnictwa jest umiejętność radzenia sobie na rynku europejskim, w konkurencji” – podkreślił prezydent RP Bronisław Komorowski podczas spotkania „Polska Wieś 2014 – 25 lat przemian i 10 lat w Unii Europejskiej”, które odbyło się w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”. Przekonywał także, że potrzebne są następne impulsy prorozwojowe zwiększające realnie szanse na konkurowanie w świecie, który jest zbudowany za zasadach konkurencyjności.

Prezydent przyznał, że proces przystosowania się polskiego rolnictwa do nowych realiów był bardzo trudny. Zwrócił uwagę, że były dwa momenty zwrotne – pierwszym było bankructwo gospodarcze PRL i dramatyczna sytuacja związana z utratą rynków, zderzenie się rolnictwa z regułami wolnego rynku, a drugim był moment uzyskania członkostwa w UE, z gigantyczną szansą nie tylko dodatkowych środków, którą wykorzystało polskie rolnictwo, ale również swobodnego wejścia na rynek europejski.

„Dziś, ciesząc się sukcesami, musimy się zastanowić nad tym, jakie wyzwania stoją przed polską wsią i rolnictwem” – zaznaczył Bronisław Komorowski.

Zwrócił uwagę, że dopłaty nie będą funkcjonowały „wiecznie”.

Źródło: prezydent.pl
Fot. Marek & Ewa Wojciechowscy/CC


aa