redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Tanieją warzywa

Większość nowalijek jest o około 30% tańsza w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Krajowe borówki amerykańskie, które teraz w ofercie hurtowej sprzedawane są w cenie 38–42 zł za kilogram, są o 5 zł tańsze w porównaniu do ceny tych owoców z 12 czerwca 2013 roku, kiedy notowano pierwsze dostawy.

Truskawki są obecnie o 60% tańsze w porównaniu z 2013 r. Owoce sprzedaje w Broniszach kilkudziesięciu producentów i dystrybutorów. Jest to jednak jak zwykle uzależnione od pogody. Jeżeli nadal utrzymają się bardzo wysokie temperatury, plantacje, na których nie ma nawodnień, mogą ucierpieć. W ocenie specjalistów pomimo wcześniejszych lokalnych strat w plantacjach truskawek (przymrozki i lokalne podtopienia) nie będzie to miało, w skali kraju, wpływu na podaż.

Tegoroczne młode warzywa są w większości o 1/3 tańsze niż rok temu. Rzodkiewki kosztują połowę ceny płaconej w maju 2013 r.

Źródło: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA.
Fot.: awottawa/freeimages.com


aa