redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Ukraina może już eksportować towary na rynek unijny

Komisja Europejska wprowadziła tymczasowe redukcje ceł na eksport z Ukrainy do Unii Europejskiej.

Nie czekając na wejście w życie umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA), 25 kwietnia Komisja Europejska jednostronnie wdrożyła jej treść dotyczącą ceł. Preferencyjne warunki obowiązywać będą do 31 października 2014 r. Oczekuje się, że do tego czasu porozumienie DCFTA zostanie zawarte.

Posunięcie Komisji Europejskiej pozwoli eksporterom na Ukrainie skorzystać z preferencyjnego pełnego dostępu do unijnego rynku. Ukraina nie jest zobowiązana w ramach wzajemności do otwarcia swojego rynku dla eksportu UE.

„Komisja Europejska jest gotowa wspierać Ukrainę w ustabilizowaniu jej sytuacji gospodarczej i finansowej”, powiedział przewodniczący KE José Manuel Barroso. Według Barroso korzyści gospodarcze dla Ukrainy sięgną 500 mln euro rocznie, przy czym około 380 mln euro w samym tylko sektorze rolnym.

Zniesienie lub obniżenie ceł dotyczy kilku kategorii produktów, w tym płodów i przetworów rolnych. W tym sektorze KE wykazała się jednak pewną ostrożnością, chroniąc stabilność unijnego rynku.
Zniesione zostaną cła na ponad 80% ukraińskiego eksportu produktów rolnych. Dla pozostałych, m.in. zbóż, wieprzowiny, wołowiny i drobiu, KE proponuje wprowadzenie limitów bezcłowych.

W przypadku przetworzonych produktów spożywczych proporcje te będą wynosiły odpowiednio 83% i 16%.

Unia Europejska i Ukraina zobowiązały się do ustanowienia wspólnej strefy wolnego handlu w ciągu 10 lat od dnia podpisania umowy DCFTA, wynegocjowanej w ramach umowy stowarzyszeniowej.

Dla Polski możliwość wzrostu ukraińskiego eksportu nie wydaje się zagrożeniem – ukraińskie zboża importowane do Polski są na ogół słabej jakości i przeznaczane na pasze, natomiast jeśli chodzi o mięso wieprzowe, Ukraina jest raczej jego importerem niż eksporterem, uspokajał w rozmowie z Rzeczpospolitą Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Źródło: Komisja Europejska; Rzeczpospolita.


aa