redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Unia Europejska przeciwna plastikowym torebkom

Parlament Europejski przyjął projekt przepisów.

Każdego roku na wysypiska śmieci w krajach UE trafia ponad 8 miliardów plastikowych torebek wykonanych z materiałów plastikowych, które nie ulegają degradacji nawet przez 100 lat.

Przyjmując projekt przepisów, Parlament narzucił państwom członkowskim obowiązek podjęcia działań, które spowodują wyeliminowanie z rynku niebezpiecznych dla środowiska opakowań. O szczegółach technicznych przeprowadzenia takiej operacji mają decydować poszczególne kraje we własnym zakresie. W każdym razie według PE najbardziej niebezpieczne tworzywa oraz jednorazowe foliówki powinny zniknąć z rynku przynajmniej w 80% do 2019 r.

Przepisy zalecają państwom członkowskim, by skuteczniej nakłaniały sprzedawców do ograniczenia bezpłatnego udostępniania takich opakowań. Zdaniem europosłów, do 2019 r. plastikowe torebki służące do pakowania warzyw i owoców oraz wyrobów cukierniczych powinny zostać zastąpione przez opakowania biodegradowalne nadające się do kompostowania, jak również wykonane z surowców wtórnych.

Źródło: wiadomości.wp.pl.


aa