redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

UOKiK zbada ceny porzeczek

Minister Marek Sawicki zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęcie stosownych działań mających na celu zbadanie, czy zachowania rynkowe przedsiębiorców prowadzących skup porzeczki czarnej i czerwonej nie naruszają zasad konkurencji.

Z informacji docierających do ministerstwa bezpośrednio od producentów porzeczki czarnej wynika, że w ostatnim czasie nastąpił radykalny spadek cen oferowanych przez zakłady przetwórcze. Producenci przypuszczają, że niektóre zakłady przetwórcze skupujące porzeczki mogą stosować porozumienia ograniczające konkurencję, które polegają na ustalaniu zaniżonych cen skupu. Spadek cen do takiego samego poziomu nastąpił w tym samym dniu w głównych regionach uprawy porzeczek.

Organ antymonopolowy może podjąć działania w interesie publicznym w celu ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, polegającym między innymi na zawieraniu przez przedsiębiorców i ich związki porozumień ograniczających konkurencję na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Z 2007 r. nr 50, poz. 331).

Źródło: minrol.gov.pl.


aa