redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

W wyrobach wędzonych tradycyjnie nie zmienią się normy WWA

Minister Sawicki zdobył zapewnienie w tej sprawie komisarza UE Tonia Borga.

Producenci, którzy stosują tradycyjne metody wędzenia i przeznaczają swoje wyroby na polski rynek, będą mogli po 1 września br. stosować dotychczasowe normy zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Minister Sawicki uzyskał w tej sprawie zapewnienie unijnego komisarza ds. zdrowia Tonia Borga.

Dotyczy to produktów, przy których produkcji stosowane są metody wędzenia przy użyciu drewna, określone we wniosku o wpis produktu na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez ministra właściwego ds. rynków rolnych.

Dwa tygodnie temu minister Sawicki skierował w tej sprawie pismo do komisarza Borga. Minister zwrócił się wówczas również z prośbą o przysłanie do Polski ekspertów, którzy przeprowadziliby misję szkoleniową w zakresie dobrych praktyk wędzenia mięsa w sposób tradycyjny.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


aa