redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

WARS rozszerza działalność

WARS planuje inwestycje zarówno w usługi świadczone w pociągach, jak i w rozwój stacjonarnych barów.

Firma rozpoczęła rekrutację pracowników do sieci gastronomi lokali stacjonarnych WARS Express oraz minibarów w pociągach.

„Planujemy wzrost przychodów spółki z różnych rodzajów działalności. Jedną z nich jest rozwój sieci gastronomii stacjonarnej pod marką WARS Express na dworcach. Obecnie działają cztery bary na dworcach: Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Kraków Główny i Radom Główny. Chcemy w ciągu najbliższych trzech lat rozwinąć sieć tak, aby liczyła do dwudziestu punktów gastronomicznych” – mówi Paweł Dudek, prezes zarządu WARS SA.

Spółka planuje także rozwój usługi minibarów, czyli sprzedaż obwoźną napojów i drobnych przekąsek prowadzoną przez stewardów w pociągach Twoich Linii Kolejowych (TLK), w których nie ma możliwości podłączenia wagonów restauracyjnych czy barowych. Jak zapowiada prezes zarządu WARS Paweł Dudek, do końca roku 2014 r. obsługa minibarów będzie obejmować blisko 80% pociągów TLK, a w 2015 r. pozostałe 20%.

Źródło: wars.pl.


aa