redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Wznowienie eksportu polskiej wieprzowiny

Rozmowy z krajami pozaunijnymi na temat otwarcia tych rynków na eksport polskiej wieprzowiny rozpoczną się w maju, poinformował p.o. szefa Inspekcji Weterynaryjnej Krzysztof Jażdżewski.

Krzysztof Jażdżewski stwierdził, że jest to możliwe, ponieważ po przebadaniu 6891 zwierząt, w tym 1072 świń i 5819 dzików, nie stwierdzono nowych przypadków wirusa ASF w Polsce.

Jażdżewski w trakcie posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa ujawnił, że Inspekcja na bieżąco prowadzi korespondencję z krajami pozaunijnymi, informując o monitoringu afrykańskiego pomoru świń w naszym kraju. Chodzi głównie o Rosję, Białoruś, Ukrainę, Chiny, Tajwan, Koreę Południową, Singapur i Japonię.

Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował natomiast, że Agencja Rynku Rolnego zbiera już wnioski o rekompensaty za sprzedane świnie ze strefy buforowej. Dotychczas złożono 10 tys. wniosków, a wypłaty mają się rozpocząć w maju. Na ten cel Komisja Europejska przeznaczyła 7 mln euro. „Wnioski należy składać do 30 maja 2014 r. do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce siedziby stada świń”, zaznaczył minister Sawicki.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 324/2014 z 28 marca 2014 r. pomoc przysługuje producentom wieprzowiny z obszarów objętych restrykcjami z powodu wykrycia afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce. Kwalifikują się zwierzęta ubite od 26 lutego do 25 maja 2014 r., przy czym restrykcje te musiały obowiązywać na terenie chowu świń w dniu ich dostarczenia do ubojni.

Źródło: PAP; tvn24bis.pl; MRiRW.


aa