redaktor naczelny „Magazynu Spożywczego”

Znów ASF w Polsce

Kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu kolejnych, to jest piątego i szóstego, przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Padłe dziki, u których potwierdzono ASF, znalezione zostały w okresie między 24 a 30 czerwca 2014 r. w powiecie sokólskim (5 przypadek) i białostockim (6 przypadek) województwa podlaskiego. Próbki do badań pobrano od padłych dzików w ramach rutynowego monitoringu, przy czym dodatnie wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez krajowe laboratorium referencyjne (PIWet-PIB w Puławach) zostały potwierdzone w laboratorium referencyjnym Unii Europejskiej do spraw afrykańskiego pomoru świń, o czym Główny Lekarz Weterynarii został poinformowany 7 lipca 2014 r.

Źródło: wetgiw.gov.pl


aa